Odwodnienia

Systemy odwodnień liniowych Bielbet są idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wód deszczowych z różnego rodzaju powierzchni utwardzonych. Wszędzie tam gdzie istnieje problem odprowadzenia wody opadowej znajdują zastosowanie odwodnienia liniowe. Kanały odwodnienia mocowane są w nawierzchni i przykryte rusztem. Zbiera się w nim woda i spływa do kanalizacji bądź bezpośrednio do rowu melioracyjnego. System może być montowany w każdej nawierzchni utwardzonej, także już istniejącej, przy niewielkich nakładach roboczych. Zapobiega w czasie dużych opadów deszczu tworzeniu się samoistnych kałuż. Montuje się je w strefach przydomowych, chodnikach, poboczach dróg itp.

Oferowane  przez firmę Bielbet  odwodnienia  dostępne są w  magazynie od ręki.
W ofercie odwodnień liniowych z tworzywa sztucznego jest kl. A15, kl.B125, kl.C250 z pokrywą ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, z tworzywa sztucznego oraz żeliwną.
Odwodnienia betonowe oferujemy w kl. A15, B125, C250, D400, E600 oraz studzienki kanalizacyjne, podrynnowe i wycieraczki do obuwia.